TÍTULO DA OFERTA: DELIÑANTE OU SIMILAR CON SOLID-DISEÑO PARA CARPINTERIA METÁLICA
DATA: OUTUBRO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Delineante, enxeñeiro industrial ou similar.
-Requisitos: Indispensable uso do programa SOLID-DISEÑO. Estar en posesión do certificado de discapacidade ou ter concedida unha IPT.
-Experiencia mínima: Experiencia no manexo do programa SOLID-DISEÑO.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: XEFE/A DE TRAFICO EN DEPARTAMENTO DE OPERACIÓNS EN EMPRESA DE AUTOBUSES
DATA: OUTUBRO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non especificados.
-Requisitos: Indispensable experiencia en loxística, coordinación de equipos e xestión de flotas. Estar en posesión do certificado de discapacidade ou ter concedida unha IPT.
-Experiencia mínima: Ter experiencia previa en posto similar.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A
DATA: OUTUBRO 2018.
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non especificados.
-Requisitos: Ter o carnet de conducir C ou C1 e o CAP. Valorable ter o carnet de carretilla elevadora. Estar en posesión do certificado de discapacidade ou ter concedida unha IPT.
-Experiencia mínima: Valorable experiencia no sector.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: PERSOAL DE CARGA E DESCARGA DE PESCADO CONXELADO 
DATA: SETEMBRO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non especificados.
-Requisitos: Búscase persoa proactiva e con gañas de traballar. Estar en posesión do certificado de discapacidade ou ter concedida unha IPT.
-Experiencia mínima: Non requerida.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: OPERARIO/A DE PESCADO CONXELADO
DATA: SETEMBRO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non especificados.
-Requisitos: Búscase persoa proactiva e con gañas de traballar. Estar en posesión do certificado de discapacidade ou ter concedida unha IPT.
-Experiencia mínima: Non requerida.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: TELEOPERADOR/A
DATA: SETEMBRO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non especificados.
-Requisitos: Habilidades comunicativas, axilidade informática e galego. Estar en posesión do certificado de discapacidade ou ter concedida unha IPT.
-Experiencia mínima: Non requerida.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: COMERCIAL DE SEGUROS POR TELÉFONO
DATA: SETEMBRO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non especificados.
-Requisitos: Habilidades comerciais. Estar en posesión do certificado de discapacidade ou ter concedida unha IPT.
-Experiencia mínima: Non requerida.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: MOZO DE ALMACÉN CON MANEXO DE CARRETILLA ELEVADORA
DATA: AGOSTO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non especificados.
-Requisitos: Valorable ter o carnet de manexo de carretilla elevadora. Estar en posesión do certificado de discapacidade ou ter concedida unha IPT.
-Experiencia mínima: 6 meses en posto similar e con manexo de carretilla elevadora.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: CONDUCTOR/A AUTOBÚS TRANSPORTE ADAPTADO
DATA: AGOSTO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non especificados.
-Requisitos: Permiso de conducir D en vigor e CAP. Estar en posesión do certificado de discapacidade ou ter concedida unha IPT.
-Experiencia mínima: 6 meses.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: OPERARIO DE PRODUCIÓN PARA IMPORTANTE DO EMPRESA SECTOR LÁCTEO
DATA: XULLO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: FP Medio ou Superior en rama técnica.
-Requisitos: Ter o carnet ou ter realizado o curso de carretilla elevadora. Estar en posesión do certificado de discapacidade. Valorarase ter o carnet de manipulador de alimentos.
-Experiencia mínima: Non especificada.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: DESARROLLADOR/ PROGRAMADOR WEB
DATA: XULLO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Grao superior en informática.
-Requisitos: Experiencia en creación, desarrollo e programación de webs. Coñecementos de Marketing, programación e creación de apps. Estar en posesión do certificado de discapacidade.
-Experiencia mínima: 2 anos.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: REPARTIDOR CAMIÓN PARA EMPRESA DE PRODUCTOS AGROGANDEIROS
DATA: XUÑO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non requeridos.
-Requisitos: Ter o carnet de conducir C. Ter o curso de productos fitosanitarios. Estar en posesión do certificado de discapacidade.
-Experiencia mínima: Non se require.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: MOZO DE ALMACEN EMPRESA DE PRODUCTOS AGROGANDEIROS
DATA: XUÑO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non requeridos.
-Requisitos: Ter o curso de carretillera elevadora. Estar en posesión do certificado de discapacidade.
-Experiencia mínima: Non se require.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: MECANICO ELECTRÓNICO
DATA: XUÑO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Ciclo superior en electromecánica, mecánico electrónico.
-Requisitos: Estar en posesión do certificado de discapacidade.
-Experiencia mínima: 1 ano.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: OPERARIO DE PRODUCCION PARA IMPORTANTE EMPRESA DE ALIMENTOS CONXELADOS (PROCESADO DE PESCADO, CRUSTACEOS E MOLUSCOS)
DATA: XUÑO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non requeridos 
-Requisitos: Vehículo propio, dispoñibilidade horario para traballo a turnos. Valorable ter o carnet de manipulador de alimentos. Estar en posesión do certificado de discapacidade.
-Experiencia mínima: Non se require.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: ADMINISTRATIVO COMERCIAL
DATA: XUÑO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Licenciatura en veterinaria
-Requisitos: Residir en Lugo e alrededores ou cambio de residencia.
-Experiencia mínima: Valorarase experiencia previa en posto similar.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: TECNICO DE CALIDADE
DATA: ABRIL 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Enxeñaría agrónoma. Enxeñaría técnica agrícola ou similares. Veterinaria ou similares. 
-Requisitos: Vehículo propio e dispoñibilade para viaxar a nivel autonómico.
-Experiencia: Valorable experiencia en sector lácteo.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: MOZO DE ALMACEN E CARRETILLEIRO EMPRESA EMPRESA MADERERA
DATA: ABRIL 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non especificado
-Requisitos: Para o posto de carretilleiro manexo de carretilla elevadora e manexo de tras paleta.
-Experiencia mínima: 6 meses en posto similar.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: MOZO DE ALMACEN EMPRESA ALIMENTACIÓN
DATA: ABRIL 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non especificado
-Requisitos: Manexo de carretilla elevadora e manexo de tras paleta.
-Experiencia mínima: 6 meses en posto similar.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: PEON - OFICIAL 3ª EN EMPRESA LÁCTEA
DATA: ABRIL 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non especificado
-Requisitos: Curso de manipulador de alimentos. Non é preciso o manexo de carretilla elevadora pero si o manexo de tras paleta.
-Experiencia mínima: 6 meses en posto similar.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: CONDUCTOR
DATA:FEBREIRO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non especificado
-Requisitos: Estar en posesión do carnet de conducir D
-Experiencia mínima: 6 meses en posto similar.

Leer más...

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: