TÍTULO DA OFERTA: ADMINISTRATIVO COMERCIAL
DATA: XUÑO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Licenciatura en veterinaria
-Requisitos: Residir en Lugo e alrededores ou cambio de residencia.
-Experiencia mínima: Valorarase experiencia previa en posto similar.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: TECNICO DE CALIDADE
DATA: ABRIL 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Enxeñaría agrónoma. Enxeñaría técnica agrícola ou similares. Veterinaria ou similares. 
-Requisitos: Vehículo propio e dispoñibilade para viaxar a nivel autonómico.
-Experiencia: Valorable experiencia en sector lácteo.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: MOZO DE ALMACEN E CARRETILLEIRO EMPRESA EMPRESA MADERERA
DATA: ABRIL 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non especificado
-Requisitos: Para o posto de carretilleiro manexo de carretilla elevadora e manexo de tras paleta.
-Experiencia mínima: 6 meses en posto similar.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: MOZO DE ALMACEN EMPRESA ALIMENTACIÓN
DATA: ABRIL 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non especificado
-Requisitos: Manexo de carretilla elevadora e manexo de tras paleta.
-Experiencia mínima: 6 meses en posto similar.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: PEON - OFICIAL 3ª EN EMPRESA LÁCTEA
DATA: ABRIL 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non especificado
-Requisitos: Curso de manipulador de alimentos. Non é preciso o manexo de carretilla elevadora pero si o manexo de tras paleta.
-Experiencia mínima: 6 meses en posto similar.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: CONDUCTOR
DATA:FEBREIRO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non especificado
-Requisitos: Estar en posesión do carnet de conducir D
-Experiencia mínima: 6 meses en posto similar.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: CARPINTEIRO
DATA:FEBREIRO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non especificado
-Requisitos: Coñecementos de carpintería para traballar nunha industria de fabricación e corte de taboleiros 
-Experiencia mínima: 6 meses en posto similar.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: ADMINISTRATIVO
DATA:FEBREIRO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non especificado
-Requisitos: Coñecementos de mecánica. Dotes comerciais. Habilidades sociais e de atención ao público.
-Experiencia mínima: 6 meses en posto similar.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: TECNICO RRHH / ADMINISTRATIVO LABORAL
DATA:FEBREIRO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: FP, diplomatura o licenciatura relacionada
-Requisitos: Coñecementos de elaboración de nóminas, finiquitos, baixas e altas na seguridade social, etc.  Boa presenza, habilidades sociais e de atención ao público. Dinamismo e capacidade de traballo en equipo.
-Experiencia mínima: 6 meses en posto similar.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: ADMINISTRATIVO
DATA:FEBREIRO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non se especifica.
-Requisitos: Boa presenza, habilidades sociais e de atención ao público. Dinamismo e capacidade de traballo en equipo.
-Experiencia mínima: 6 meses en posto similar.

Leer más...

 

TÍTULO DA OFERTA: OPERARIOS DE CORTE PARA EMPRESA DE PEIXE CONXELADO
DATA: FEBREIRO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:

 

-Postos: limpeza, serra e clasificación de pescado / carga e descarga
-Nivel de estudios: Non se require
-Experiencia mínima: Experiencia previa en puesto similar (corte de carne, pescado, madera, aluminio)

 

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: OPERARIOS DE PRODUCCIÓN PARA EMPRESA DE PEIXE CONXELADO
DATA: XANEIRO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:

-Postos: limpeza, serra e clasificación de pescado / carretilleiros
-Nivel de estudios: Para o posto de carretilleiro, o correspondente carné expedido por empresas oficiais
-Experiencia mínima: Valoraráse experiencia previa no sector.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: CARRETILLEIROS EMPRESAS DE AUTOMOCION
DATA: XANEIRO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Carné de carretilleiro expedido por empresas oficiais e con cursos presenciais.
-Experiencia mínima: 6 meses como carretilleiro en empresas de automoción.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: OPERARIOS DE AUTOMOCIÓN
DATA: XANEIRO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Formación Profesional relacionada co sector (dende el 2005 en adiante)
-Experiencia mínima: Valórase experiencia previa.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: AXUDANTE DE CAMAREIRO
DATA: XANEIRO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non se precisan estudios superiores.
-Requisitos: Boa presenza, habilidades sociais e de atención ao público. Manexo de caixa, dinamismo e capacidade de traballo en equipo.
-Experiencia mínima: Non se require.

Leer más...

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: