TÍTULO DA OFERTA: MOZO DE ALMACÉN CON MANEXO DE CARRETILLA ELEVADORA
DATA: AGOSTO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non especificados.
-Requisitos: Valorable ter o carnet de manexo de carretilla elevadora. Estar en posesión do certificado de discapacidade ou ter concedida unha IPT.
-Experiencia mínima: 6 meses en posto similar e con manexo de carretilla elevadora.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: CONDUCTOR/A AUTOBÚS TRANSPORTE ADAPTADO
DATA: AGOSTO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non especificados.
-Requisitos: Permiso de conducir D en vigor e CAP. Estar en posesión do certificado de discapacidade ou ter concedida unha IPT.
-Experiencia mínima: 6 meses.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: OPERARIO DE PRODUCIÓN PARA IMPORTANTE DO EMPRESA SECTOR LÁCTEO
DATA: XULLO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: FP Medio ou Superior en rama técnica.
-Requisitos: Ter o carnet ou ter realizado o curso de carretilla elevadora. Estar en posesión do certificado de discapacidade. Valorarase ter o carnet de manipulador de alimentos.
-Experiencia mínima: Non especificada.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: DESARROLLADOR/ PROGRAMADOR WEB
DATA: XULLO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Grao superior en informática.
-Requisitos: Experiencia en creación, desarrollo e programación de webs. Coñecementos de Marketing, programación e creación de apps. Estar en posesión do certificado de discapacidade.
-Experiencia mínima: 2 anos.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: REPARTIDOR CAMIÓN PARA EMPRESA DE PRODUCTOS AGROGANDEIROS
DATA: XUÑO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non requeridos.
-Requisitos: Ter o carnet de conducir C. Ter o curso de productos fitosanitarios. Estar en posesión do certificado de discapacidade.
-Experiencia mínima: Non se require.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: MOZO DE ALMACEN EMPRESA DE PRODUCTOS AGROGANDEIROS
DATA: XUÑO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non requeridos.
-Requisitos: Ter o curso de carretillera elevadora. Estar en posesión do certificado de discapacidade.
-Experiencia mínima: Non se require.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: MECANICO ELECTRÓNICO
DATA: XUÑO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Ciclo superior en electromecánica, mecánico electrónico.
-Requisitos: Estar en posesión do certificado de discapacidade.
-Experiencia mínima: 1 ano.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: OPERARIO DE PRODUCCION PARA IMPORTANTE EMPRESA DE ALIMENTOS CONXELADOS (PROCESADO DE PESCADO, CRUSTACEOS E MOLUSCOS)
DATA: XUÑO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non requeridos 
-Requisitos: Vehículo propio, dispoñibilidade horario para traballo a turnos. Valorable ter o carnet de manipulador de alimentos. Estar en posesión do certificado de discapacidade.
-Experiencia mínima: Non se require.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: ADMINISTRATIVO COMERCIAL
DATA: XUÑO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Licenciatura en veterinaria
-Requisitos: Residir en Lugo e alrededores ou cambio de residencia.
-Experiencia mínima: Valorarase experiencia previa en posto similar.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: TECNICO DE CALIDADE
DATA: ABRIL 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Enxeñaría agrónoma. Enxeñaría técnica agrícola ou similares. Veterinaria ou similares. 
-Requisitos: Vehículo propio e dispoñibilade para viaxar a nivel autonómico.
-Experiencia: Valorable experiencia en sector lácteo.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: MOZO DE ALMACEN E CARRETILLEIRO EMPRESA EMPRESA MADERERA
DATA: ABRIL 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non especificado
-Requisitos: Para o posto de carretilleiro manexo de carretilla elevadora e manexo de tras paleta.
-Experiencia mínima: 6 meses en posto similar.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: MOZO DE ALMACEN EMPRESA ALIMENTACIÓN
DATA: ABRIL 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non especificado
-Requisitos: Manexo de carretilla elevadora e manexo de tras paleta.
-Experiencia mínima: 6 meses en posto similar.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: PEON - OFICIAL 3ª EN EMPRESA LÁCTEA
DATA: ABRIL 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non especificado
-Requisitos: Curso de manipulador de alimentos. Non é preciso o manexo de carretilla elevadora pero si o manexo de tras paleta.
-Experiencia mínima: 6 meses en posto similar.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: CONDUCTOR
DATA:FEBREIRO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non especificado
-Requisitos: Estar en posesión do carnet de conducir D
-Experiencia mínima: 6 meses en posto similar.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: CARPINTEIRO
DATA:FEBREIRO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non especificado
-Requisitos: Coñecementos de carpintería para traballar nunha industria de fabricación e corte de taboleiros 
-Experiencia mínima: 6 meses en posto similar.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: ADMINISTRATIVO
DATA:FEBREIRO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non especificado
-Requisitos: Coñecementos de mecánica. Dotes comerciais. Habilidades sociais e de atención ao público.
-Experiencia mínima: 6 meses en posto similar.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: TECNICO RRHH / ADMINISTRATIVO LABORAL
DATA:FEBREIRO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: FP, diplomatura o licenciatura relacionada
-Requisitos: Coñecementos de elaboración de nóminas, finiquitos, baixas e altas na seguridade social, etc.  Boa presenza, habilidades sociais e de atención ao público. Dinamismo e capacidade de traballo en equipo.
-Experiencia mínima: 6 meses en posto similar.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: ADMINISTRATIVO
DATA:FEBREIRO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non se especifica.
-Requisitos: Boa presenza, habilidades sociais e de atención ao público. Dinamismo e capacidade de traballo en equipo.
-Experiencia mínima: 6 meses en posto similar.

Leer más...

 

TÍTULO DA OFERTA: OPERARIOS DE CORTE PARA EMPRESA DE PEIXE CONXELADO
DATA: FEBREIRO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:

 

-Postos: limpeza, serra e clasificación de pescado / carga e descarga
-Nivel de estudios: Non se require
-Experiencia mínima: Experiencia previa en puesto similar (corte de carne, pescado, madera, aluminio)

 

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: OPERARIOS DE PRODUCCIÓN PARA EMPRESA DE PEIXE CONXELADO
DATA: XANEIRO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:

-Postos: limpeza, serra e clasificación de pescado / carretilleiros
-Nivel de estudios: Para o posto de carretilleiro, o correspondente carné expedido por empresas oficiais
-Experiencia mínima: Valoraráse experiencia previa no sector.

Leer más...

TÍTULO DA OFERTA: CARRETILLEIROS EMPRESAS DE AUTOMOCION
DATA: XANEIRO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Carné de carretilleiro expedido por empresas oficiais e con cursos presenciais.
-Experiencia mínima: 6 meses como carretilleiro en empresas de automoción.

Leer más...

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: