• Porque garantimos a idoneidade do persoal contratado.
  • Pola implicación en todos e cada un dos procesos de selección.
  • Pola rapidez na posta a disposición do traballador, cumprindo sempre os prazos acordados.
  • Polo aforro de custes que supoñemos.
  • Polo seguimento do traballo realizado polo traballador posto a disposición.
  • Pola implicación coa Responsabilidade Social Corporativa.
  • E fundamentalmente porque:

Colaborarás con COGAMI en dar continuidade ás actividades que vimos desenvolvendo para conseguir a plena inclusión das persoas con discapacidade en todos os ámbitos da sociedade.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: