• Todas as empresas de máis de 50 traballadores/as están obrigadas por lei a dispoñer de persoas con discapacidade nos seus cadros de persoal. Ao incorporalos a través da ETT, as persoas traballadoras computan exactamente igual que se foran contratadas pola propia empresa.
  • Dende o ano 1996, no que se creou o Servizo de Intermediación Laboral (SIL), dispoñemos dunha base de datos que supera ás 26.000 persoas con discapacidade.
  • Con ACTIVA SOCIAL, dotamos ás empresas de persoal cualificado e reducimos considerablemente os custos.

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: