En ACTIVA Social somos responsables da contratación laboral en función das necesidades de persoal das empresas e/ou organización, adaptándonos ao perfil que solicita a empresa en base ás habilidades, coñecementos e destrezas que requira o posto.

Selección

Os nosos procesos de selección garanten:
- A idoneidade do persoal contratado cos requisitos dos nosos clientes.
- A rapidez na posta a disposición do traballador, cumprindo sempre os prazos acordados.
Os pasos que seguimos son:

  • Demanda por parte da empresa.
  • Reunión coa empresa e definición do posto.
  • Recrutamento co apoio do Servizo de Intermediación Laboral (SIL) de COGAMI.
  • Probas de selección
  • Informe final á empresa para a toma de decisións.

Seguimento do persoal

Realizamos un seguimento profesional das/os traballadoras/es e avaliamos, ao mesmo tempo, o grado de satisfacción dos servizos ofrecidos por parte do/a cliente/a.

Asesoramento

ACTIVA SOCIAL asesora ao cliente na adaptación do posto de traballo e acompaña ao traballador na incorporación á empresa. Ademais,
se a organización decide incorporar á persoa traballadora contratada de Activa Social ao seu cadro de persoal, ofrecemos tamén asesoramento en temas fiscais, laborais, incentivos, etc.

A información anterior podemos reflexala cun gráfico:

Como traballamos?

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: