TÍTULO DA OFERTA: MOZO/A ALMACEN
DATA: XUÑO 2019
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non especifícados.
-Requisitos: Manexo paquete office, carnet de conducir, manexo de carretilla elevadora e traspaleta. Estar en posesión do certificado de discapacidade do 33% ou superior.
-Experiencia: Mínimo 6 meses demostrable

 

DESCRICIÓN DA OFERTA:

-Salario: A convir
-Tipo de xornada laboral: Completa. horario de Luns a Venres de 09:00 a 13:00 e de 15:00 a 19:00.
-Tarefas a realizar: xestión propia do almacén: Recepción e envío de material, cotexo de mercancías co albarán, manexo de cargas, recepción de chamadas e atención ao cliente.
-Tipo de contrato: Temporal con posibilidade de incorporación á empresa.
-Zona: Santiago de Compostela
-Número de vacantes: 1

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: