TÍTULO DA OFERTA: PEON/A OU OFICIAL (1ª,2ª OU 3ª) DO SECTOR DO METAL
DATA: MAIO 2019
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non especificado.
-Requisitos: Residir na zona ou alrededores. Estar en posesión do certificado de discapacidade do 33% ou superior.
-Experiencia mínima: Para o posto de oficial requírese 1 ano de experiencia. Para o posto de peón non se precisa experiencia previa.

 

DESCRICIÓN DA OFERTA:

-Salario: A convir
-Tipo de xornada laboral: Completa de Luns a Venres.
-Tarefas a realizar: Soldador, tarefas de tubero, carpintería metálica etc.
-Tipo de contrato: Temporal.
-Zona: Lalín.
-Número de vacantes: 2

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: