TÍTULO DA OFERTA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 
DATA: ABRIL 2019
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non especificado.
-Requisitos: Residir na zona ou alrededores. Estar en posesión do certificado de discapacidade do 33% ou superior.
-Experiencia mínima: 6 meses en posto similar.

 

DESCRICIÓN DA OFERTA:

-Salario: A convir
-Tipo de xornada laboral: Completa, a turnos de mañá e de tarde de Luns a Venres e Sábados polo mañá.
-Tarefas a realizar: Atención telefónica, distribución de chamadas e correo aos distintos departamentos, recepción de e-mails, información de horarios e atención ao público
-Tipo de contrato: Temporal.
-Zona: A Coruña.
-Número de vacantes: 1

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: