TÍTULO DA OFERTA: INFORMATICO/A
DATA: MARZO 2019
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Título de formación profesional ou de grao, no é imprescindible.
-Requisitos: Coñecementos programación .net. Coñecementos de bases de datos (sqlserver y mysql). Valorable coñecementos sobre ferramentas de reporting como Crystal Reports / Jasperserver / Pentaho. Valorable experiencia en entornos ERP. Residir na zona ou proximidades. Estar en posesión do certificado de discapacidade do 33% ou superior.
-Experiencia mínima: 6 meses en posto similar.

 

DESCRICIÓN DA OFERTA:

-Salario: A convir
-Tipo de xornada laboral: Completa
-Tarefas a realizar: Asistencia primer nivel de usuarios/as  para a resolución de incidencias así como posta en marcha de equipamento informático.
-Tipo de contrato: Temporal con posibilidades de incorporación á empresa.
-Zona: Ordes. 
-Número de vacantes: 1

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: