TÍTULO DA OFERTA: CONTABLE
DATA: FEBREIRO 2019
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Titulación universitaria en Administración e Dirección de Empresas ou ge Grado.
-Requisitos: Dispoñibilidade de mobilidade xeográfica a nivel nacional e internacional. Estar en posesión do certificado de discapacidade do 33% ou superior, ou ter concedida unha IPT.
-Experiencia mínima: 1 ano en posto similar.

 

DESCRICIÓN DA OFERTA:

-Salario: A convir
-Tipo de xornada laboral: Completa de Luns a Venres,
-Tarefas a realizar: Contable en departamento financieiro de importante empresa situado en A Coruña, para a realización de tarefas específicas tales como preparación dos peches semestrais, xestión con proveedores, bancos e preparación de impostos  .
-Tipo de contrato: Temporal, ofrécese posibilidade de crecemento e desenvolvemento profesional. 
-Zona: A Coruña. 
-Número de vacantes: 2

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: