TÍTULO DA OFERTA: ADMINISTRATIVO/A CONTABLE
DATA: FEBREIRO 2019
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non especificados.
-Requisitos: Manexo de programas de contabilidade. Estar en posesión do certificado de discapacidade do 33% ou superior, ou ter concedida unha IPT.
-Experiencia mínima: 1 ano en posto similar.

 

DESCRICIÓN DA OFERTA:

-Salario: A convir
-Tipo de xornada laboral: Completa de Luns a Venres, comezárase con xornada partida, posteriormente será continuada de tarde de 15:00 a 23:00
-Tarefas a realizar: Tarefas de contabilidade e administración.
-Tipo de contrato: Temporal, por sustitución de maternidade. 
-Zona: Cerceda e alrededores. 
-Número de vacantes: 1

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: