TÍTULO DA OFERTA: ADMINISTRATIVO/A GRABADOR/A DE DATOS
DATA:FEBREIRO 2019
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non especificados.
-Requisitos: Habilidade para a mecanización de datos. Dispoñibilidade inmediata. Estar en posesión do certificado de discapacidade superior o 33% ou ter concedida unha IPT.
-Experiencia mínima: Non especificada.

 

DESCRICIÓN DA OFERTA:

-Salario: A convir
-Tipo de xornada laboral: Completa.
-Tarefas a realizar: Dixitalización de documentos e grabación de datos.
-Tipo de contrato: Temporal por días soltos. 
-Zona: Santiago de Compostela. 
-Número de vacantes: 1

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: