TÍTULO DA OFERTA: CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A E MOZO/A DE ALMACÉN
DATA: XANEIRO 2019
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non especificados.
-Requisitos: Ter o carnet de conducir C ou C1 e o CAP. Valorable ter o carnet de carretilla elevadora. Estar en posesión do certificado de discapacidade ou ter concedida unha IPT.
-Experiencia mínima: Valorable experiencia no sector.

 

DESCRICIÓN DA OFERTA:

-Salario: A convir
-Tipo de xornada laboral: Completa, continua de Luns a Venres.
-Tarefas a realizar: 2 días reparto de mercadoría  e cobro polos distintos establecementos (Manexo de pesos), os outros 3 días tarefas de mozo de almacén.
-Tipo de contrato: Temporal con posibilidade de incorporación a plantilla. 
-Zona: Cerceda e alrededores. 
-Número de vacantes: 1

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: