TÍTULO DA OFERTA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A EN DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AO CLIENTE
DATA: OUTUBRO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non especificados.
-Requisitos: Alto perfil en atención ao público e experiencia en xestión de redes sociais. Estar en posesión do certificado de discapacidade ou ter concedida unha IPT.
-Experiencia mínima: Experiencia na xestión de redes sociais.

 

DESCRICIÓN DA OFERTA:

-Salario: A convir
-Tipo de xornada laboral: Completa, de luns a venres de mañá ou de tarde según rotación. Sábados pola mañá según rotación.
-Tarefas a realizar: Atención telefónica, facilitar horarios das liñas, distribución de chamadas e correo aos distintos departamentos...etc.
-Tipo de contrato: Temporal con posibilidade de incorporación a plantilla. 
-Zona: A Coruña. 
-Número de vacantes: 1

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: