TÍTULO DA OFERTA: DELIÑANTE OU SIMILAR CON SOLID-DISEÑO PARA CARPINTERIA METÁLICA
DATA: OUTUBRO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Delineante, enxeñeiro industrial ou similar.
-Requisitos: Indispensable uso do programa SOLID-DISEÑO. Estar en posesión do certificado de discapacidade ou ter concedida unha IPT.
-Experiencia mínima: Experiencia no manexo do programa SOLID-DISEÑO.

 

DESCRICIÓN DA OFERTA:

-Salario: A convir
-Tipo de xornada laboral: Completa, de luns a venres de 09:00 a 13:00 e de 15:00 a 19:00
-Tarefas a realizar:  Tratamento de planos con SOLID-DISEÑO para o seu mecanizado.
-Tipo de contrato: Temporal con posibilidade de incorporación a plantilla. 
-Zona: Ordes. 
-Número de vacantes: 1

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: