TÍTULO DA OFERTA: MOZO DE ALMACÉN CON MANEXO DE CARRETILLA ELEVADORA
DATA: AGOSTO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non especificados.
-Requisitos: Valorable ter o carnet de manexo de carretilla elevadora. Estar en posesión do certificado de discapacidade ou ter concedida unha IPT.
-Experiencia mínima: 6 meses en posto similar e con manexo de carretilla elevadora.

 

DESCRICIÓN DA OFERTA:

-Salario: A convir
-Tipo de xornada laboral: Completa de 14:00 a 22:00 ,de Luns a Venres
-Tarefas a realizar: As propias do posto
-Tipo de contrato: Temporal
-Zona: Arteixo
-Número de vacantes: 1

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: