TÍTULO DA OFERTA: OPERARIO DE PRODUCIÓN PARA IMPORTANTE DO EMPRESA SECTOR LÁCTEO
DATA: XULLO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: FP Medio ou Superior en rama técnica.
-Requisitos: Ter o carnet ou ter realizado o curso de carretilla elevadora. Estar en posesión do certificado de discapacidade. Valorarase ter o carnet de manipulador de alimentos.
-Experiencia mínima: Non especificada.

 

DESCRICIÓN DA OFERTA:

-Salario: A convir
-Tipo de xornada laboral: Completa a turnos
-Tarefas a realizar: As propias do posto
-Tipo de contrato: Temporal
-Zona:Negreira
-Número de vacantes: 2

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: