TÍTULO DA OFERTA: REPARTIDOR CAMIÓN PARA EMPRESA DE PRODUCTOS AGROGANDEIROS
DATA: XUÑO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non requeridos.
-Requisitos: Ter o carnet de conducir C. Ter o curso de productos fitosanitarios. Estar en posesión do certificado de discapacidade.
-Experiencia mínima: Non se require.

 

DESCRICIÓN DA OFERTA:

-Salario: A convir
-Tipo de xornada laboral: Completa
-Tarefas a realizar: Manexo de traspaleta, mover palets, plataforma de camión. Manexo de cargas entre 20-30 kg.
-Tipo de contrato: Temporal
-Zona: Cerceda
-Número de vacantes: 1

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: