TÍTULO DA OFERTA: MOZO DE ALMACEN EMPRESA DE PRODUCTOS AGROGANDEIROS
DATA: XUÑO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Non requeridos.
-Requisitos: Ter o curso de carretillera elevadora. Estar en posesión do certificado de discapacidade.
-Experiencia mínima: Non se require.

 

DESCRICIÓN DA OFERTA:

-Salario: A convir
-Tipo de xornada laboral: Completa
-Tarefas a realizar: Manexo de carretilla elevadora. Manexo de cargas entre 20-30 kg.
-Tipo de contrato: Temporal
-Zona: Cerceda
-Número de vacantes: 1

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: