TÍTULO DA OFERTA: ADMINISTRATIVO COMERCIAL
DATA: XUÑO 2018
PERFIL DAS CANDIDATURAS:
-Nivel de estudios: Licenciatura en veterinaria
-Requisitos: Residir en Lugo e alrededores ou cambio de residencia.
-Experiencia mínima: Valorarase experiencia previa en posto similar.

 

DESCRICIÓN DA OFERTA:

-Salario: A convir
-Tipo de xornada laboral: Completa.
-Tarefas a realizar: Atención ó cliente e venta de medicamentos.
-Tipo de contrato: Temporal.
-Zona: Lugo
-Número de vacantes: 1

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: